گالری

تصاویر زعفران و سایر محصولات

تاریخچه زعفران

نام علمی زعفران کرکوس ساتیوس Crocus Sativus می باشد و از خانواده زنبقیان است.

عده ای از افراد مبدا زعفران را ایالت قدیم ماد ایران میدانند ولی برخی محقیقین بر این باورند که در منطقه وسیع تری از کره زمین که شامل ترکیه – یونان – آسیای صغیر و ایران می باشد.

ایران زعفران را به نقاط بسیاری از جهان صادر می کنند که شامل : رومیها ، چینی ها و اقوام سامی از جمله عربها و یونانی ها می شود ، ضمن صادر کردن این کالا زعفران را به انها معرفی نمودند. اولین زعفران زارها را ایرانیان به دستور معاویه به شام تبعید کردند. سپس کاشت زعفران در اندلس (اسپانیای اسلامی) وصقلیه (سیسیل) و در شمال افریقا رواج پیدا کرد و اقوام ایرانی مانند رستمیان و بنوطبری در انتقال فرهنگ زعفران کاری مفید و موثر واقع شدند.

طبق مستندات تاریخی ایرانیان از روزگاران قدیم به زعفران علاقه مند و توجه زیادی داشته اند.

New Life Saffron Corporation…

محصولات